شهرستان کوثر

شهرستان کوثر ، با مرکزیت شهر گیوی در استان اردبیل واقع شده‌است

جاذبه تاریخی و طبیعی

 • پل تاریخی فیروزآباد
 • پل پردیس
 • منبر
 • دلیکلی داش
 • داش بلاغ
 • رستم داشی
 • زنجیرو پیر
 • دربندمشکول(شهرستان کوثر)
 • آبگرم گیوی
 • حمام سنگی شهر گیوی
 • بوزلوق

آبگرم گیوی (ایستی سو)

حمام سنگی (داش حامام)

سدهای شهرستان کوثر

 • سد خاکی (هسته رسی) گیوی روی رودخانه گیوی چای در حال احداث است
 • سد خاکی گنجگاه
 • سد خاکی قره قشلاق
 • سد خاکی سیرابیل پردستلو
 • سد خاکی لیکوان
 • سد خاکی سکراباد

 

روستاهای شهرستان کوثر
اسامی روستاهای شهرستان کوثر اسامی روستاهای کوثر استان اردبیل به...ادامه»