شهرستان کیار

شهرستان کیار از شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری در ایران است. مرکز این شهرستان شهر شلمزار است. این شهرستان در سال ۱۳۸۶ خورشیدی با ارتقاء بخش کیار به شهرستان تشکیل شد. شهرستان کیار با تفکیک بخش کیار از شهرستان شهرکرد و بخش ناغان از شهرستان اردل شکل گرفته‌ است. به هنگام تبدیل شدن بخش کیار به شهرستان، قسمت‌ هایی از شهرستان اردل به شهرستان کیار افزوده شد.

مردم شهرستان به گویش بختیاری سخن می‌گویند که هرچه به سمت شهرکرد پیش می رویم به فارسی با گویش شهرکردی گرایش پیدا می کند. جمعیت این شهرستان بالغ ۵۹ هزار نفر جمعیت می باشد.

اسامی روستاهای شهرستان کیار اسامی روستاهای کیار استان چهارمحال بختیاری...ادامه»
قلعه امیر مفخم بختیاری در کیار
قلعه امیر مفخم بختیاری یه قلعه دزک در روستای دزک...ادامه»