شهرستان شاهین شهر

شهرستان شاهین شهر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

شهرستان شاهین شهر یک از شهرهای استان اصفهان می باشد

دانشگاه صنعتی مالک اشتر و نیز هواپیما سازی ایران در این شهر قرار گرفته‌است. شهرستان شاهین‌شَهر از نظر تولیدات صنعتی، رتبهٔ دوم استان اصفهان را پس از شهرستان اصفهان دارد.

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات بسته است.