شهرستان دامغان
برج پیر علمدار دامغان
برج پیر علمدار در شرق شهر دامغان در محله خور و...ادامه»