استان چهارمحال و بختیاری
اقوام و زبان مردم چهارمحال و بختیاری
آنچه مسلم است این است که بختیاری ها از نژاد...ادامه»