کتیبه های گنج نامه همدان
کتیبه های گنج نامه همدان در فاصله 6 کیلومتری جنوب...ادامه»
تپه های باستانی هگمتانه همدان
تپه باستانی هگمتانه با وسعتی نزدیک به 40 هکتار در...ادامه»
میدان امام خمینی همدان
میدان مرکزی همدان میدان بزرگی است که امروزه با نام...ادامه»
مجسمه شیر سنگی همدان
مجسمه شیر سنگی همدان در میدان و پارک سنگ شیر،...ادامه»
برج قربان همدان
برج قربان یکی از آثار تاریخی قرون هفتم یا هشتم...ادامه»
بازار شهر همدان
مجموعه تاریخی - تجاری بازار همدان در محدوده مرکز شهر،...ادامه»