شهرستان ماکو
اسامی روستاهای شهرستان ماکو اسامی روستاهای ماکو استان آذربایجان غربی...ادامه»
قدیمی ترین کلیسای جهان/قره کلیسا
قره کلیسا (کلیسای تادئوس مقدس ) نام کلیسایی است در...ادامه»
کاخ باغچه جوق (سردار) ماکو
روستای باغچه جوق در فاصله حدود 2 کیلومتری غرب جاده...ادامه»