شهرستان زاهدان
کوه تفتان خاش
کوه تفتان خاش که در اصطلاح محلی به چهل تن...ادامه»