شهرستان کوهرنگ
غار یخی چما(چلگرد)
غار یخی چما غار یخی چما در مجاورت روستای شیخ...ادامه»
آبشار شیخ علی خان کوهرنگ
آبشار شیخ علی خان در 40 کیلومتری روستای سر آقا...ادامه»