شهرستان قوچان
دره شمخال
شمخال نام دره ای است زیبا در سه کیلومتری جنوب...ادامه»