شهرستان سنندج
معرفی سینمای روباز آبیدر
سینمای روباز آبیدر در پارک تفریحی سنندج قرار دارد که...ادامه»
موزه سنندج که در عمارت سالار سعید قرار دارد یکی...ادامه»
معرفی موزه مردم شناسی عمارت آصف (خانه کرد) سنندج
عمارت آصف که با عنوان های خانه کرد و خانه...ادامه»