• جزیره آشوراده بندر ترکمن
جزیره آشوراده بندر ترکمن
آشوراده جزیره ای در بندرترکمن استان  گلستان آشوراده تنها جزیرهٔ...ادامه»