شهرستان قشم
دره ستاره های قشم
دره ستارگان دره ای فرسایش یافته در قلب جزیره قشم...ادامه»
دره چاهکوه در قشم
دره چاهکوه که به تنگه چاهکوه نیز معروف است، در...ادامه»