دریاچه سد امیر کبیر در کرج
سد امیر کبیر بر روی رودخانه کرج در فاصله 25...ادامه»