اسامی روستاهای شهرستان ارومیه اسامی روستاهای ارومیه استان آذربایجان غربی...ادامه»
معرفی روستای گردشگری و تاریخی بند ارومیه
بند روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی...ادامه»