اسامی روستاهای شهرستان کرمان اسامی روستاهای کرمان استان کرمان به...ادامه»
سکنج
روستای «سکنج» یکی از معروف‌ترین گردشگاه‌های کرمان است که در...ادامه»
هتل کپری قلعه گنج
هتل کپری قلعه گنج هتلی چهار ستاره در جنوبی ترین...ادامه»