اسامی روستاهای شهرستان یزد اسامی روستاهای یزد استان یزد به...ادامه»
مسجد جامع فهرج -یزد
مسجد جامع فهرج یزد در روستای فهرج در 25 کیلومتری...ادامه»