شهرستان اسکو
اسامی روستاهای شهرستان اسکو اسامی روستاهای اسکو استان آذربایجان شرقی...ادامه»
روستای تاریخی و صخره ای کندوان در اسکو
در سده هفتم هجری قمری و به سبب حمله مغولان...ادامه»