معرفی کلی استان یزد
استان یزد با وسعتی در حدود 73,477 کیلومتر مربع تقریبا...ادامه»