شهرستان بیرجند
قلعه بیرجند
قلعه بیرجند که به نام قلعه پایین شهر نیز شناخته...ادامه»