مدرسه ضیائیه (زندان اسکندر) در یزد
زندان اسکندر یا مدرسه ضیائیه، یکی از آثار تاریخی شهر...ادامه»