مدرسه جلالیه اصفهان
مدرسه جلالیه که در محله احمد آباد اصفهان قرار گرفته...ادامه»
مدرسه چهار باغ (سلطانی) در اصفهان+فیلم
ساختمان مدرسه چهار باغ به منظور استفاده طلاب علوم دینی...ادامه»