مسجد میرزایی زنجان
مسجد میرزایی یکی از مساجد تاریخی و قدیمی‌ ترین بنای...ادامه»
مدرسه و مسجد جامع سید شهر زنجان
مجموعه مسجد و مدرسه سید (عبدالله میرزا دارا) در بافت...ادامه»