شهرستان دامغان
مسجد تاریخانه دامغان
مسجد تاریخانه سمنان در جنوب شرقی دامغان واقع شده و...ادامه»
مسجد جامع دامغان
مسجد جامع دامغان بنایی آباد و دایر در شمال خاوری...ادامه»