شهرستان سنندج
موزه سنندج که در عمارت سالار سعید قرار دارد یکی...ادامه»
معرفی موزه مردم شناسی عمارت آصف (خانه کرد) سنندج
عمارت آصف که با عنوان های خانه کرد و خانه...ادامه»