کاخ مروارید (باغ کاخ شمس) در مهرشهر کرج
ساختمان حلزونی شکل کاخ شمس در زمینی به وسعت 111...ادامه»
کاخ شهرستانک ناصر الدین شاه
در محور کرج - چالوس، در قسمت شمال شرقی سد...ادامه»
کاخ سلیمانیه در کرج
کاخ سلیمانیه در محدوده مرکزی شهر قدیم کرج و حد...ادامه»