مجتمع گردشگری تفریحی بابا قدرت در مشهد
مشهد مقدس مشهد دومین شهر پهناور ایران است که دارای...ادامه»
معرفی کاروانسرای ارومیه
کاروانسرای ارومیه که در استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه...ادامه»
معرفی کاروانسرای دیر گچین در قم
کاروانسرای دیر گچین یکی از کاروانسراهای قدیمی ایران است که...ادامه»
کاروانسرای خانات تهران
کاروانسرای خانات یکی از اماکن تاریخی و گردشگری تهران است...ادامه»
کاروانسرای ملک زاهدان
در بافت مرکزی و قدیمی شهر زاهدان کاروانسرایی وجود دارد...ادامه»
کاروانسرای نیک پی زنجان
کاروانسرای نیک پی زنجان مربوط به دوره صفوی است و...ادامه»
کاروانسرای سنگی شهر زنجان
کاروانسرای سنگی به ترکی (داش کاروانسراسی) در جاده کمربندی زنجان...ادامه»
کاروانسرای سرچم زنجان
کاروانسرای سرچم در 80 کیلومتری محور زنجان - تبریز در ساحل...ادامه»
کاروانسرای گلشن زنجان
کاروانسرای گلشن زنجان (کاروانسرای نو) یکی از کاروانسراهای زنجان است که...ادامه»
کاروانسرای لات رشت
کاروانسرای لات رشت که نزد اهالی محل به کاروانسرای شاه...ادامه»
کاروانسرای رباط نو در روستای سریزد مهریز
روستای تاریخی سریزد دارای دو کاروانسرای قدیمی (رباط) بوده که...ادامه»
کاروانسرای کهنه در روستای سریزد مهریز
با بررسی های به عمل آمده از کاروانسرای کهنه سریزد...ادامه»