کاروانسرای نیک پی زنجان
کاروانسرای نیک پی زنجان مربوط به دوره صفوی است و...ادامه»
کاروانسرای سنگی شهر زنجان
کاروانسرای سنگی به ترکی (داش کاروانسراسی) در جاده کمربندی زنجان...ادامه»
کاروانسرای سرچم زنجان
کاروانسرای سرچم در 80 کیلومتری محور زنجان - تبریز در ساحل...ادامه»
کاروانسرای گلشن زنجان
کاروانسرای گلشن زنجان (کاروانسرای نو) یکی از کاروانسراهای زنجان است که...ادامه»