کاروانسرای رباط نو در روستای سریزد مهریز
روستای تاریخی سریزد دارای دو کاروانسرای قدیمی (رباط) بوده که...ادامه»
کاروانسرای کهنه در روستای سریزد مهریز
با بررسی های به عمل آمده از کاروانسرای کهنه سریزد...ادامه»