ستاد اسکان فرهنگیان استان آذربایجان غربی (خانه معلم اذربایجان غربی)

  • ستاد اسکان فرهنگیان استان آذربایجان غربی (خانه معلم اذربایجان غربی)
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

ستاد اسکان فرهنگیان استان آذربایجان غربی (خانه معلم اذربایجان غربی) + آدرس و شماره تلفن :

 

آذربایجان غربی    پایگاه استان : بوکان

نشانی پایگاه : بوکان .خیابان شهید باهنر ، مدیریت آموزش و پرورش بوکان        تلفن : ۰۴۴۴۶۲۶۱۶۹۳

اذربایجان غربی    پایگاه استان : نقده

نشانی پایگاهنقده، خیابان دهخدا، جنب اداره ثبت احوال   تلفن :۰۴۴۳۵۶۶۳۲۰۲

آذربایجان غربی    پایگاه استان : شوط

 نشانی پایگاه : شوط .خیابان شهید بهشتی، جنب دادگستری  تلفن : ۰۴۴۳۴۲۷۲۳۸۱

آذربایجان غربی    پایگاه استان : سردشت

نشانی پایگاه :سردشت . خیابان شهید احمد کاظمی، ساختمان قدیم آموزش و پرورش تلفن : ۰۴۴۴۴۳۲۲۱۱۹

آذربایجان غربی    پایگاه استان : سلماس

نشانی پایگاه :سلماس .مدرس غربی، جنب پیش دانشگاهی فاطمه الزهرا(س)خانه معلمتلفن : ۰۴۴۳۵۲۲۴۱۹۶

آذربایجان غربی    پایگاه استان : مهاباد

 نشانی پایگاه :مهاباد .باغ اسماعیل آقا ( ستاد مرکزی)، شبانه‌روزی امین الاسلام تلفن : ۰۴۴۴۲۴۴۳۹۶۳

آذربایجان غربی    پایگاه استان : ماکو

 نشانی پایگاه :ماکو، شهرک ولیعصر، جنب فرمانداری، آموزشگاه استثنایی امید ماکو  تلفن : ۰۴۴۳۴۲۴۰۱۲۶

آذربایجان غربی    پایگاه استان : چالدران

 نشانی پایگاه :چالدران . دبیرستان شبانه روزی شهید بهشتی تلفن : ۰۴۴۳۴۲۶۲۸۷۸

آذربایجان غربی    پایگاه استان : سیلوانا

 نشانی پایگاه :سیلوانا .جاده روستای بند، منطقه سیلوانا، روستای نوشان علیا تلفن : ۰۴۴۳۲۵۲۱۵۶۶

آذربایجان غربی    پایگاه استان : پلدشت

 نشانی پایگاه :پلدشت، بلواربسیج مستضعفان، انتهای خیابان ۱۶ متری تلفن : ۰۴۴۳۴۲۸۲۳۹۰

آذربایجان غربی    پایگاه استان : پیرانشهر

 نشانی پایگاه :پیرانشهر .ورودی شهر روبروی ترمینال شهرستان  تلفن : ۰۴۴۴۴۲۳۷۰۱۳

آذربایجان غربی    پایگاه استان : خوی

 نشانی پایگاه :خوی، بلوار ولیعصر، خیابان عطار نیشابوری، جنب فرمانداری  تلفن : ۰۴۴۳۶۲۶۹۱۸۱

آذربایجان غربی    پایگاه استان : تکاب

 نشانی پایگاه :تکاب .اداره آموزش و پرورش تکاب  تلفن : ۰۴۴۴۵۵۲۵۶۳۴

آذربایجان غربی    پایگاه استان : میاندوآب

 نشانی پایگاه :میاندوآب، خیابان پانزده خرداد، باشگاه فرهنگیان تلفن : ۰۴۴۴۵۲۴۳۷۵۹

آذربایجان غربی    پایگاه استان : ارومیه

 نشانی پایگاه :ارومیه .خیابان شهید بهشتی، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه تلفن : ۰۴۴۳۳۴۵۹۷۳۷-۰۴۴۳۲۷۵۸۱۱۰

آذربایجان غربی    پایگاه استان : ارومیه

 نشانی پایگاه :ارومیه .خیابان مدرس ، اداره آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه تلفن : ۰۴۴۳۲۲۴۳۷۹۹-۰۴۴۳۲۷۵۸۱۱۱

آذربایجان غربی    پایگاه استان : مهاباد

 نشانی پایگاه :مهاباد .باغ اسماعیل آقا ( ستاد مرکزی)، شبانه‌روزی امین الاسلام تلفن : ۰۴۴۴۲۴۴۳۹۶۳

آذربایجان غربی    پایگاه استان : اشنویه

 نشانی پایگاه :اشنویه، محله ی بارازآباد خانه معلم   تلفن : ۰۴۴۴۵۶۲۵۳۹۱

آذربایجان غربی    پایگاه استان : شاهین دژ

 نشانی پایگاه :شاهین دژ .دبیرستان شبانه روزی تربیت واقع در بلوار الغدیر   تلفن : ۰۴۴۴۶۳۲۸۶۴۶

برای دیدن سایر ستادهای اسکان استان های دیگر کلمه ” اسکان ” را در قسمت جستجوی سایت سرچ نمایید.عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران