ستاد اسکان فرهنگیان استان زنجان (خانه معلم زنجان)

  • ستاد اسکان فرهنگیان استان زنجان (خانه معلم زنجان)
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

خانه معلم زنجان و ستاد اسکان فرهنگیان استان زنجان  + آدرس و شماره تلفن :

 

زنجان       پایگاه استان : زنجان

نشانی پایگاه :زنجان میدان جانبازان (فاتح)، هنرستان شهید مطهری   تلفن : ۰۲۴۳۳۷۷۱۵۷۵

زنجان       پایگاه استان : ابهر

نشانی پایگاه :ابهر خیابان طالقانی شمالی ، اداره آموزش وپرورش تلفن : ۰۲۴۳۵۲۲۲۳۳۵

زنجان       پایگاه استان : خرمدره

نشانی پایگاه :خرمدره .خیابان ۱۷شهریور، کوچه شهیدموسوی ، روبروی مدرسه شاهدمطهری تلفن : ۰۲۴۳۵۵۲۱۴۷۹

زنجان       پایگاه استان : سلطانیه

نشانی پایگاه :سلطانیه جاده قیدار، خیابان جلبی اوغلی مدرسه شبانه روزی شهید مدنی   تلفن : ۰۲۴۳۵۸۲۲۳۶۶

زنجان       پایگاه استان : خدابنده

نشانی پایگاه :خدابنده خیابان مطهری شمالی ، روبروی اداره بهزیستی خانه معلم تلفن : ۰۲۴۳۴۲۲۴۱۵۷

زنجان       پایگاه استان : سجاسرود

نشانی پایگاه :سجاسرود.خیابان اندیشه ، کوچه فرهنگ ، دبیرستان شهید چمران  تلفن : ۰۲۴۳۴۳۳۲۴۸۹

زنجان       پایگاه استان : بزینه رود

نشانی پایگاه :میدان معلم ، خانه معلم تلفن : ۰۲۴۳۴۶۲۳۴۴۰

زنجان       پایگاه استان : افشار

نشانی پایگاه :جنب بانک ملی روبروی پارک معلم مرکز رفاهی فرهنگیان تلفن : ۰۲۴۳۴۸۲۲۴۴۶

زنجان       پایگاه استان : ماهنشان

نشانی پایگاه :روبروی اداره آموزش وپرورش ، خانه معلم   تلفن : ۰۲۴۳۶۲۲۲۲۵

زنجان       پایگاه استان : انگوران

نشانی پایگاه :دندی خیابان بخشداری ، مدرسه راهنمایی بنت الهدی تلفن : ۰۲۴۳۵۲۲۳۵۶

زنجان       پایگاه استان : طارم

نشانی پایگاه :آببر، خیابان معلم خوابگاه مرکزی تربیت تلفن : ۰۲۴۳۲۸۲۲۶۸۸

زنجان       پایگاه استان : ایجرود

نشانی پایگاه :زرین آباد، دبیرستان استاد شهریار تلفن : ۰۲۴۳۱۷۲۲۲۱۳

زنجان       پایگاه استان : ایجرود

نشانی پایگاه :حلب آموزشگاه باقر العلوم تلفن : ۰۲۴۳۱۸۲۳۴۱۳

زنجان       پایگاه استان : زنجانرود

نشانی پایگاه :دبیرستان استاد شهریار ، شهر نیک پی تلفن : ۰۲۴۳۲۶۲۳۳۰۰

 

برای دیدن سایر ستادهای اسکان استان های دیگر کلمه ” اسکان ” را در قسمت جستجوی سایت سرچ نمایید.عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران