روستای خور / آبشار خور
روستای خور در دامنه غربی قله گندم چال در شمال غرب تهران...ادامه»
آبشار خور در جاده کرج – چالوس
آبشار خور با ارتفاع 50 متر در شمال کرج و ابتدای جاده...ادامه»