آبگرم دیمند در 100 کیلومتری شمال شرقی جیرفت قرار...ادامه»