معرفی سینمای روباز آبیدر
سینمای روباز آبیدر در پارک تفریحی سنندج قرار دارد که...ادامه»