بام تهران
بام تهران در شمالی‌ترین قسمت محدوده سعادت‌آباد و...ادامه»