برج سه گنبد ارومیه
برج سه گنبد، در گوشه جنوب شرقی شهر ارومیه در خیابان...ادامه»