بقعه صاحب الامر (مسجد شاه طهماسب) در تبریز
بقعه صاحب الامر یا مسجد شاه طهماسب یکی از مساجد قدیمی و...ادامه»