دریاچه مارمیشو ارومیه
در حدود 45 کیلومتری غرب شهر ارومیه و در میان کوهستان های...ادامه»