پل تاریخی گاومیشان واقع در دره شهر
پل گاومیشان واقع در شهرستان دره شهر استان ایلام، یکی...ادامه»