بقعه قدمگاه نیشابور
در فاصله 24 کیلومتری شرق شهر نیشابور، در جانب شمالی...ادامه»