مقبره ملا معصوم و معبد مهر مراغه
در حدود 6 کیلومتری جنوب شرقی شهر مراغه، روستایی به نام...ادامه»