کاخ مروارید (باغ کاخ شمس) در مهرشهر کرج
ساختمان حلزونی شکل کاخ شمس در زمینی به وسعت 111 هکتار با...ادامه»