کلیسای سنت استپانوس جلفا
کلیسای سنت استپانوس در 16 کیلومتری غرب جلفا و به فاصله 3...ادامه»