کلیسای مریم مقدس (ننه مریم) در ارومیه
کلیسای ننه مریم ارومیه که به نام های شرق آشور و مریم...ادامه»