کتیبه های گنج نامه همدان
کتیبه های گنج نامه همدان در فاصله 6 کیلومتری جنوب غربی...ادامه»