قره کلیسا در چالدران
قره کلیسا قدیمی ترین کلیسای ارامنه ایران است که در...ادامه»