آرامگاه نادرشاه (باغ نادری) در مشهد
نادرشاه افشار (1100 الی 1160 هجری قمری) که به ناپلئون شرق...ادامه»