آش ترخینه دوغ استان مرکزی  + طرز تهیه
آش ترخینه دوغ که از غذاهای محلی اراک و استان مرکزی است...ادامه»