منطقه نمونه گردشگری هورامان به ایران و جهان معرفی می شود
برگزاري همايش ملي هورامان در راستاي معرفي منطقه...ادامه»
زیرساخت های گردشگری زریوار توسعه می یابد
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري این اداره کل...ادامه»