اسامی روستاهای شهرستان ارومیه اسامی روستاهای ارومیه...ادامه»
تپه باستانی گوی تپه(گوگ تپه) در ارومیه
گوی تپه یکی از مشهورترین تپه‌های باستانی ارومیه با...ادامه»
برج سه گنبد ارومیه
برج سه گنبد، در گوشه جنوب شرقی شهر ارومیه در خیابان...ادامه»